Español

Mútua General de Catalunya

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya

Gaudeix de la vida, la resta és cosa nostra

 

Contracta l'assegurança de salut de la Mútua General de Catalunya des de només 39,35€ al mes!

T'informem sense cap compromís

o trucant al telèfon 93 445 19 88

Cesió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a Mutua General de Cataluña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.

x