Español

Mútua General de Catalunya

Saps que la Mútua t'ofereix cobertura integral del càncer?

La cobertura integral del càncer, inclosa a les assegurances de salut de la Mútua General de Catalunya, t'ofereix la màxima protecció amb accés a tècniques diagnòstiques d'última generació, com la Tomografia per Emissió de Positrons (PET), radioteràpia (tots els tipus, incloent braquiteràpia) i quimioteràpia oncològiques, i la medicació anticancerosa que es requereixi durant l'hospitalització o de manera ambulatòria, incloent teràpies d'última generació com els anticossos monoclonals.

Gaudeix de l'assegurança de salut de la Mútua General de Catalunya amb un preu molt competitiu

T'informem sense cap compromís

Què fa diferents les nostres assegurances?

El quadre mèdic més ampli

Amb més de 9.000 referències a Catalunya i Balears.

Hospitalització a tot el món

Fins a 42.000 €, per a tractaments especials fora del quadre.

Assistència en viatge

Cobertura d'assistència en viatge amb validesa a tot el món.

Espai Mútua

Un nou concepte d'oficina que t'ofereix molts serveis sense cost.

Pla personalitzat de manteniment de la salut

Exhaustiva revisió mèdica inicial i pla de prevenció a mida.

Assistència integral del càncer

Inclou medicacions i teràpies que altres companyies no cobreixen.

Descobreix perquè l'assegurança de salut de la Mútua General de Catalunya és la millor opció per a la salut de la teva família:

Taula comparativa de cobertures respecte a la competència

Sol·licita més informació enviant el formulari o trucant al telèfon gratuït 93 445 19 86 (24 h.)

Cesió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a Mutua General de Cataluña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.

x