Español

Mútua General de Catalunya

Col·legi Oficial de Químics de Catalunya

Protegeix la salut dels teus fills per menys d'1 € al dia

Contractant l'assegurança de salut de la teva família, la quota dels fills menors de 18 anys serà de només 29 € al mes

T'informem sense cap compromís

Què fa diferents les nostres assegurances?

El quadre mèdic més ampli

Amb més de 9.000 referències a Catalunya i Balears.

Hospitalització a tot el món

Fins a 42.000 €, per a tractaments especials fora del quadre.

Lliure elecció de ginecòleg i pediatre

Reembossament de fins el 80% si no pertanyen al nostre quadre.

Pla personalitzat de manteniment de la salut

Exhaustiva revisió mèdica inicial i pla de prevenció a mida.

Assistència integral del càncer

Inclou medicacions i teràpies que altres companyies no cobreixen.

Assistència en viatge

Cobertura d'assistència en viatge amb validesa a tot el món.

Descobreix perquè l'assegurança de salut de la Mútua General de Catalunya és la millor opció per a la salut de la teva família:

Taula comparativa de cobertures respecte a la competència

Més informació emplenant el formulari o trucant al telèfon 93 445 19 88

Cessió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a Mutua General de Cataluña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.

x

Condicions de la promoció "Fills 29 €"

Les condicions d'aquesta promoció són aplicables a noves afiliacions de col·lectius familiars (parelles i monoparentals) amb 1 o més fills, sempre que un d'ells, com a mínim, sigui menor de 18 anys) que contractin l'assegurança de salut A-S TOTAL per a tots els membres del col·lectiu i la cobertura de 20€ diaris d'Indemnització per Hospitalització per als progenitors (amb coexistència permanent de les dues assegurances).

La promoció consisteix en l'aplicació d'una prima fixa de 29€ durant 4 anys als fills fins a 18 anys en el moment de l'afiliació. Si es concerta la modalitat sense franquícia, als fills amb prima bonificada se'ls cobrarà l'import del complement contra franquícia corresponent. En cas de triar la modalitat amb franquícia es pagaran les franquícies corresponents que s'hagin generat. Les xifres abans esmentades no inclouen els impostos aplicables ni l'aportació a la Fundació (que s'hauran d'abonar en tot cas).

El període de contractació de l'assegurança objecte de la promoció finalitza el 20 d'agost 2018 (altes amb efecte 1 de setembre de 2018).

Queden excloses de la present promoció, les ampliacions de col·lectius ja existents en les dates de la promoció i aquells altres que, havent estat afiliats amb anterioritat a una assegurança d'assistència sanitària de la Mútua General de Catalunya, haguessin causat baixa en la mateixa fa menys de 6 mesos.

x