El teu fill és el 29

Contracta ara l'assegurança de salut de la teva família i la quota dels teus fills i filles serà només de 29 €

T'informem

Per què triar l'assegurança mèdica d'MGC Mútua

El quadre mèdic més ampli

Amb més de 9.000 referències a Catalunya i Balears.

Hospitalització a tot el món

Fins a 42.000 €, per a tractaments especials fora del quadre.

Assistència en viatge

Cobertura d'assistència en viatge amb validesa a tot el món.

Cobertura de pròtesis

La més àmplia del mercat, cobreix totes les internes i moltes més.

Medicina esportiva

Cobertures específiques per la pràctica de l'esport.

Assistència integral del càncer

Inclou medicacions i teràpies que altres companyies no cobreixen.

Psicologia clínica

Fins a 24 sessions/any i sense necessitat de prescripció médica.

Teleconsulta mèdica

Contacta amb un metge per telèfon o videoxat sense desplaçar-te.

Cobertura dental

Odontologia bàsica i dues higienes/any sense cost, resta preus especials.

Sol·licita més informació trucant al 93 445 19 87 o enviant el formulari de contacte

Termes i condicions del tractament de les dades

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, MGC Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de les àmplies cobertures i dels serveis que ofereix la mutualitat, per mitjà de qualsevol canal habitual de comunicació, inclosa la via electrònica, podent exercir els meus drets d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres establerts legalment, adreçant-me a la seu de l'entitat (c/ Tuset, núms. 5-11, 08006 Barcelona) o mitjançant correu electrònic a dpd@mgc.es.

L'esmentada utilització de les dades s'efectuarà respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

Puc consultar més informació sobre el tractament de les dades al web de MGC Mútua (www.mgc.es).

x

Condicions de la promoció

La promoció "Fill 29" consisteix en que tots els fills que formin part del col·lectiu familiar, menors de 18 anys en el moment de la contractació de l'assegurança de salut, pagaran una prima fixa de 29 € al mes durant els dos primers anys del contracte, 39 € durant el tercer i quart any i 49 € durant el cinquè i sisè any.

Els membres del col·lectiu familiar més grans de 18 anys gaudiran dels descomptes promocionals que els corresponguin per noves altes i ampliacions del col·lectiu, i del doble descompte familiar durant 2 anys.

Els descomptes promocionals no s'apliquen sobre el complement de la modalitat sense franquícies (copagaments).

S'exclouen d'aquesta campanya les persones que, havent estat afiliades a una assegurança d'assistència sanitària de la Mútua General de Catalunya, s'hagin donat de baixa de la mateixa fa menys de 6 mesos.

Assegurances incloses en la promoció

Les asegurances d'assistència sanitària A-S Global, A-S Total, A-S Total Plata, A-S One.

Duració de la campanya

Altes 1 de juliol de 2020 a 1 de febrer de 2022.

x